نوار چسب کریستال جانسون با طولی برابر با 90 یارد که مناسب جهت صنایع بسته بندی و تولیدی است، برای بسته بندی انواع جعبه کا...

  • 09909048005

  • میدان فتح
  • وضعیتنو
11 دی, 1348

چسب تکتا با طولی برابر با 90 یارد که مناسب صنایع بسته بندی و تولیدی است. برای بسته بندی انواع جعبه و کارتن گزینه مطلوبی ...

  • 09909048005

  • میدان فتح
  • وضعیتنو
11 دی, 1348
بالا