برای قیمت تماس بگیرید

میز منحنی از تجهیزات بیمارستانی است که در اتاق عملهای جنرال و تخصصی استفاده می شود. میز منحنی تولید شده توسط شرکت رادطب ...

  • 09134806591

  • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348
بالا