برای قیمت تماس بگیرید

حمل نخاله توسط باب کت و بادسان و ماشین و کارگر حمل نخاله توسط باب کت و دراوردن خاک زیرزمین و برداشتن رمپ تهیه مصالح ساخت...

  • 09197206657

  • تهران - تهران پارس - میدان رهبر خیابان بهار ازادی پارک ساعی
  • وضعیتدست دوم
  • ضمانتنامهخیر
11 دی, 1348
بالا