دلتا پلاس یک مرکز تلفن طراحی و تولید شده در شرکت تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا می باشد. مرکز تلفن دلتا پلاس در شاسی پای...

  • 02157921000

  • کارگر شمالی
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهبلی
11 دی, 1348
بالا