“اطلاعیه”  ضمن قدردانی و تشکر از پرداخت کنندگان خوش حساب عوارض پایدار شهرداری تهران : – به آگاهی شهروندان محترم می رساند...

  • 09213840963

  • تهران-تهران-تهران
11 دی, 1348

قرعه کشی جوائز خوش حسابی شهرداری تهران “شهرداري تهران در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان...

  • 09126073498

  • تهران - تهران - تهران
11 دی, 1348
بالا