برای قیمت تماس بگیرید

تجهیزات اتاق عمل در شرکت رادطب با استفاده از بهترین مواد و دستگاه‌های پیشرفته تولید می شوند. تجهیزات اتاق عمل از جمله می...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

تخت مطب تولید و عرضه شده در شرکت رادطب برای انواع درمانگاه‌ها، اورژانس، اتاق معاینه، اتاق تزریقات و اتاق گچگیری قابل است...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

سینک اسکراب از تجهیزات بیمارستانی پرکاربرد است که در بخشهای مختلف بیمارستانی استفاده می شود. شرکت رادطب تنوعی از سینک اس...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

تخت معاینه از جمله تجهیزات بیمارستانی است که در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی استفاده می‌شود. تخت معاینه در شرکت رادطب با ...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

میز بیمارستانی از تجهیزات بیمارستانی است که با بالاترین کیفیت در شرکت رادطب نقش جهان تولید می شود. شرکت رادطب نقش جهان ا...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

قفسه بندی CSSD توسط شرکت رادطب نقش جهان با استفاده از بهترین فایل و قفسه‌های تولید شده در این شرکت و براساس استانداردها ...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

کلین روم از بخشهای حیاتی بیمارستان است که تجهیزات موردنیاز آن با بهترین کیفیت در شرکت رادطب نقش جهان تولید می‌شود. کلین ...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

ترالی پزشکی از تجهیزات بیمارستانی است که در بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی استفاده می‌شود. ترالی پزشکی به منظور قرارگی...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348
بالا