برای قیمت تماس بگیرید

آموزش گرامر زبان انگلیسی توسط آکادمی زبان انگلیسی سهیل سام مطابق با متدهای بروز اموزش کاربردی زبان انگلیسی برگزار می شود...

 • 09109109145

 • .
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

آموزش کاربردی زبان انگلیسی از کاراترین دوره های آموزش زبان انگلیسی است که توسط آکادمی زبان انگلیسی سهیل سام با استفاده ا...

 • 09109109145

 • .
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

آموزش مجازی زبان انگلیسی از دوره هایی است که با استفاده از بروزترین متدهای آموزش کاربردی زبان انگلیسی توسط آکادمی زبان ا...

 • 09109109145

 • .
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

آموزش زبان با سریال فرندز از دوره های لذتبخش آموزش زبان انگلیسی است که توسط آکادمی زبان انگلیسی سهیل سام ارائه می شود. آ...

 • 09109109145

 • .
11 دی, 1348

0 تومان (قابل توافق)

پس از ۳۵ سال سابقه تدریس خصوصی مکالمه انگلیسی در هر جلسه با اموزش قوائد همراه با نمایش فیلم و کلیپ براحتی انگیزه و علاقه...

 • 09122039460

 • تهران-تهران-تهران
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
11 دی, 1348
بالا