چشمی دیجیتالی با فشار یک دکمه به راحتی تصویری بزرگ از شخص پشت در رابرای شما  نمایش میدهد بدون اینکه چشمی در طرف بیرون در...

 • 09145806015

 • تبریز؛ بلوار دکتر حسابی، نرسیده به فلکه شبنم، جنب مسجد امیرالمونین، ساختمان شقایق، طبقه 22
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

قفل دیجیتال کمدی مناسب برای آرایشگاههای زنانه، سالن های بدنسازی، استخرها، حتی کمد محل کار یا در منزل شخص -امکان استفاده ...

 • 09145806015

 • تبریز؛ بلوار دکتر حسابی، نرسیده به فلکه شبنم، جنب مسجد امیرالمونین، ساختمان شقایق، طبقه 2
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

چشمی های دیجیتال با فشار یک دکمه به راحتی تصویری بزرگ از شخص پشت در رابرای شما نمایش میدهد. بدون اینکه چشمی در طرف بیرون...

 • 09145806015

 • تبریز؛ بلوار دکتر حسابی، نرسیده به فلکه شبنم، جنب مسجد امیرالمونین، ساختمان شقایق، طبقه 2
 • ضمانتنامهبلی
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

دستگیره و قفل دیجیتال ینالکو در این دستگیره ها توسط رمز 4 الی 12 رقمی و یا با اثر انگشت شما در باز میشود. به جهت تشخیص ب...

 • 09145806015

 • تبریز؛ بلوار دکتر حسابی، نرسیده به فلکه شبنم، جنب مسجد امیرالمونین، ساختمان شقایق، طبقه 2
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
11 دی, 1348
بالا