88,888,880 تومان (قابل توافق)

خشک کن صنعتی میوه فروش دستگاه های صنعتی میوه وسبزی خشک کن -خشک کن گیاهان دارویی و.. در انواع سوخت و اندازه اطمینان خشک ک...

  • 09190475083

  • حافظیه
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهبلی
11 دی, 1348
بالا