برای قیمت تماس بگیرید

ترالی اورژانس با بالاترین کیفیت رادطب نقش جهان از کاراترین ترالی های احیا است. ترالی اورژانس با بالاترین کیفیت رادطب به ...

  • 09134806591

  • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

ترالی کد از تجهیزات بیمارستانی است که مستقیما با جان بیماران در بیمارستان و در هنگام بروز ایست قلبی و ریوی مربوط است. تر...

  • 09134806591

  • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

ترالی احیا با بهترین کیفیت با بهترین کیفیت از تجهیزات مهم بیمارستان است که با براساس بروزترین استانداردها در شرکت رادطب ...

  • 09134806591

  • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348
بالا