برای قیمت تماس بگیرید

میز میو با مرغوب‌ترین کیفیت از میزهای بیمارستانی پراستفاده است که در اتاق گچگیری، اتاق عمل و همچنین در کلینیکها استفاده ...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

سینک ابزارشوی از تجهیزات بیمارستانی است که برای جلوگیری از گسترش عفونتهای بیمارستانی استفاده می شود. سینک ابزارشوی در CS...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

ترالی اورژانس با بالاترین کیفیت رادطب نقش جهان از کاراترین ترالی های احیا است. ترالی اورژانس با بالاترین کیفیت رادطب به ...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

کلینیکال سینک از تجهیزات بیمارستانی است که در کنار دیگر تجهیزات بیمارستانی از جمله ترالی حمل دارو، سینک اسکراب، میز منحن...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

ترالی حمل وسایل استریل از تجهیزات بیمارستانی است که در  بسیاری از بخشهای بیمارستان استفاده می شود. ترالی حمل وسایل استری...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

ترالی کد از تجهیزات بیمارستانی است که مستقیما با جان بیماران در بیمارستان و در هنگام بروز ایست قلبی و ریوی مربوط است. تر...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

ترالی احیا با بهترین کیفیت با بهترین کیفیت از تجهیزات مهم بیمارستان است که با براساس بروزترین استانداردها در شرکت رادطب ...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

سینک بیمارستانی، سینکی از جنس استیل و از تجهیزات پرکاربرد بیمارستانی است که غالبا برای شست و شوی دست ها قبل و بعد از جرا...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

هتلینگ بیمارستانی رادطب اقداماتی هستند که در جهت بهبود سطح رفاهی و ظاهری بیمارستان‌ها انجام می‌شود. شرکت نقش جهان تجهیزا...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348

برای قیمت تماس بگیرید

تجهیزات استیل اتاق عمل در شرکت رادطب نقش جهان مطابق با آخرین استانداردهای جهانی در زمینه تجهیزات بیمارستانی تولید می شون...

 • 09134806591

 • اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان جامی(2)
11 دی, 1348
بالا