0 تومان (قابل توافق)

ck15 – فولاد ck15 – تسمهck15 – فولاد 1.1141-. میلگرد 1.1141 – تسمه 1.1141- میلگرد 1141 – تسمه 1141 AISI C1141 .یکی دیگر ...

  • 09122136675

  • تهران -بعداز شیر پاستوریزه-بزرگراه فتح -مجتمع تجاری پارس امیر پلاک 24/1
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهبلی
31 خرداد, 1400

0 تومان

فولاد ck67 -تسمهck67 -میلگردck67-قیمت ورقck67-قیمتck67-فولادck67-فولاد1231 فولاد فنر Ck67 از دسته فولادهای آلیاژی فنر بو...

  • 09122136675

  • تهران -بعداز شیر پاستوریزه-بزرگراه فتح -مجتمع تجاری پارس امیر پلاک 24/1
  • وضعیتنو
  • ضمانتنامهبلی
31 خرداد, 1400
بالا