آگهی های ویژه

نام : چراغ خیابانی LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی : 200وات ولتاژ ورودی اسمی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SM...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
10 خرداد, 1400

نام : چراغ خیابانی LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی : 100 وات ولتاژ ورودی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SMD دم...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی
 • ضمانتنامهبلی
10 خرداد, 1400

0 تومان (قابل توافق)

نام : چراغ صنعتی LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی :400 وات ولتاژ ورودی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SMD دمای ...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی 3837143636
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
10 خرداد, 1400

0 تومان (قابل توافق)

نام : چراغ نورافکن LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی :400 وات ولتاژ ورودی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SMD دما...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی 3837143636
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
10 خرداد, 1400

0 تومان (قابل توافق)

نام : چراغ خیابانی LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی : 200 وات ولتاژ ورودی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SMD دم...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی 3837143636
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
10 خرداد, 1400

0 تومان (قابل توافق)

نام : چراغ صنعتی LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی : 250 وات ولتاژ ورودی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SMD دمای...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی 3837143636
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
10 خرداد, 1400

0 تومان (قابل توافق)

نام : چراغ خیابانی LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی : 250 وات ولتاژ ورودی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SMD دم...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
10 خرداد, 1400

0 تومان (قابل توافق)

نام : چراغ نورافکن LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی : 250 وات ولتاژ ورودی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SMD دم...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
10 خرداد, 1400

0 تومان (قابل توافق)

نام : چراغ نورافکن LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی : 75 وات ولتاژ ورودی اسمی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SM...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی 3837143636
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
21 اردیبهشت, 1400

0 تومان (قابل توافق)

نام : چراغ نورافکن LED شایان برق مدل : هیمالیا توان اسمی : 35وات ولتاژ ورودی اسمی : 50/230 هرتز/ وات نوع LED : 1 وات SMD...

 • 09188676915

 • اراک، شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد)، خیابان مبتکران، کد پستی 3837143636
 • وضعیتنو
 • ضمانتنامهبلی
21 اردیبهشت, 1400
بالا