آگهی های ویژه

100 تومان (قابل توافق)

انواع سیم های افشان معمولی – کابلهای تک و چند رشته افشان و زمینی سیمهای نایلون سیمهای افشان کابلهای جوش کابلهای مخابراتی...

  • 02133938955

  • بازار
  • وضعیتنو
21 آبان, 1399
بالا